Hộp Quà Rượu Vang Nhập Khẩu

Hộp 1 Chai Rượu Vang Đỏ F Negroamaro

Giá bán: 1.200.000vnđ

Hộp 1 Chai Rượu Vang Đỏ M Merlot

Giá bán: 810.000vnđ

Hộp 1 Chai Rượu Vang Đỏ Vindoro

Giá bán: 1.050.000vnđ

Hộp 1 Chai Rượu Vang Đỏ M Malvasia Nera

Giá bán: 870.000vnđ

Hộp 3 Chai Rượu Vang Đỏ 20 Edizione Limited

Giá bán: 5.880.000vnđ

Hộp 3 Chai Rượu Vang Đỏ Vindoro

Giá bán: 3.150.000vnđ

Hộp 3 Chai Rượu Vang Đỏ F Negroamaro

Giá bán: 3.550.000vnđ

Hộp 6 Chai Rượu Vang Sủi Freixenet Prosecco

Giá bán: 4.280.000vnđ

Hộp 3 Chai Rượu Vang Đỏ Vindoro Gold 24 Karat

Giá bán: 4.350.000vnđ

Hộp 3 Chai Rượu Vang Đỏ 62 Anniversario

Giá bán: 4.880.000vnđ

Hộp 3 Chai Rượu Vang Đỏ F Gold Limited Edition

Giá bán: 5.100.000vnđ

Hộp 3 Chai Rượu Vang Đỏ 60 Sessantanni Limited

Giá bán: 5.580.000vnđ

Hộp 3 Chai Rượu Vang Đỏ Castelgiocondo Brunello Di Montalcino

Giá bán: 6.150.000vnđ

Hộp 6 Chai Rượu Vang Đỏ Vindoro

Giá bán: 6.350.000vnđ

Hộp 6 Chai Rượu Vang Đỏ F Negroamaro

Giá bán: 7.200.000vnđ

Hộp 6 Chai Rượu Vang Đỏ Vindoro Gold 24 Karat

Giá bán: 9.480.000vnđ

Hộp 6 Chai Rượu Vang Đỏ F Gold Limited Edition

Giá bán: 10.680.000vnđ

Hộp 6 Chai Rượu Vang Đỏ 20 Edizione Limited Edition

Giá bán: 11.680.000vnđ